Solsystemet - vår sol och alla planeter

Vårt solsystem består av åtta stycken planeter, som kretsar runt vår stjärna - som vi helt enkelt kallar Solen. Solen utgör solsystemets mitt, och allting kretsar runt solen. De åtta kända planeter som finns i vårt solsystem är Merkurius, Venus, Jorden (Tellus), Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus oc Neptunus. Tidigare räknades även Pluto som en av planeterna, men den blev omklassificerad och nedgraderad till statusen dvärgplanet år 2006.


Fördjupande artiklar om solsystemet